ข่าวสาร

การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากนักวิจัยรางวัลนวัตกรรมระดับโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นวัตกรรมรางวัลระดับโลก” โดยมี ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และผศ.ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของรางวัลนวัตกรรมโลก 2 เหรียญทองและ 2 เหรียญเงิน ที่สร้างชื่อเสียงด้านงานวิจัยแก่มหาวิทยาลัย ในงาน International Exhibition on Invention of Geneva ครั้งที่ 45 มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี เป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการต่อยอดความรู้ เป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ศูนย์การจัดการความรู้ จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในทุกหน่วยงานต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่น่ายินดี คือ มีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งศูนย์การจัดการความรู้ ทดลองให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Google Form ตามนโยบาย Digital U ของมทร.พระนคร

ภาพถ่ายโดย : ทีมงานศูนย์การจัดการความรู้และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1,017 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.