การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

เครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ  นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558  ดร.ฉันทนา ปาปัดถา นักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย มทร.พระนคร สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558  และ ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

278 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *