การประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Network 7 มทร.

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2550 มทร.ศรีวิชัย ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดการความรู้ 7 มทร. ในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ประกอบด้วย มทร.ศรีวิชัย, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.อีสาน, มทร.ตะวันออก, มทร.สุวรรณภูมิ และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Network 7 มทร.

สิ่งที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียบรู้กันในครั้งนี้คือเราได้แนวคิดจาก นักวิจัยของมทร.ตะวันออก ท่านเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในงานของท่าน ซึ่งเป็นความภูมิใจเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในสิ่งที่ทำ “เมื่อมีคนอื่นเคยทำได้ เราก็ต้องทำได้เช่นกัน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ KM Network 7 มทร

งานวิจัยชิ้นนี้คือการประสบความสำเร็จในการเพาะพันธ์พันธุ์บัวฝรั่ง ซึ่งเป็นพันธุ์บัวที่เพาะพันธุ์ได้ยากที่สุดในโลก เคยมีนักวิจัยฝรั่งเคยทำสำเร็จมาแล้วแต่ปกปิดวิธีการเป็นความลับ และท่านได้รับรางวัลระดับโลกจากความสำเร็จในครั้งนี้

439 total views, 0 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *