กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Head--news-2558-w-2-22-10-58

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
เรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ บทสรุปผู้บริหาร ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินตามหลัก PDCA)/ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ/ผลกระทบที่เป็นประโยชน์/การสร้างคุณค่า/ภาพประกอบ/ฯลฯ) ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข และแนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด คลิก

นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับคณะ/หน่วยงาน ที่มีการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านกิจกรรม/ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และนำองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์KM ทะเบียนความรู้และคลังความรู้ ของคณะ/หน่วยงาน ตามระบบของการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะเวลาการดำเนินการ

  • กำหนดการส่งประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558

  • กำหนดการส่งผลงานเพื่อรับรางวัลพิเศษ
    ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 สิงหาคม 2559

ประกาศผล

  • การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี วันที่ 4 ธันวาคม 2558
  • รางวัลพิเศษ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

กำหนดการมอบรางวัล ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

footer-km-news-2558-w-2-22-10-58

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

1,660 total views, 2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *