กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”

เครือข่ายการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 

DSC_0142

โดย อาจารย์พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างไรให้ถูกใจสถานประกอบการ”

DSC_0126

อาจารย์ปรัชญา แพงมงคล จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร”

DSC_0109

อาจารย์กลุธิดา สายพรหมและอาจารย์เณริสา ชัยศุภมงคลลาภ จากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “บัณฑิตนักปฏิบัติพลังขับเคลื่อน MCT สู่ Digital University”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

DSC_3247

 

1,361 total views, 2 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *