สร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับชุมชนสู่การเรียนรู้ร่วมกับสังคมเพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้นำเสนอ น.ส.ทวีทรัพย์ ปั้นอินทร์, น.ส.นพรัตน์ คำแพ่ง, นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์

2,259 total views, 1 views today