ข่าวสาร

บุคลากรศูนย์การจัดการความรู้ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ของคณะบริหารธุรกิจ

นายฉัตรชัย​ ศรีสม และ​ นายอนุสรณ์​ เฉื่อยฉ่ำ​ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ​ ศูนย์การจัดการความรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประกันคุณภาพ ของคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 และวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 และ 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล

 

Cr. ภาพข่าว งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

 183 total views,  1 views today