ข่าวสาร

โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง“การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

โครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”
วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet
📢 สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cN8Nd989bKtHSBtv8
📢 บุคคลภายนอกสนใจติดตามผ่าน Live ใน Facebook : RMUTP KM
ได้ที่ https://www.facebook.com/RMUTPKM

 1,749 total views,  6 views today