ข่าวสาร

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2)  จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (Asian Peace and Reconciliation Council) (APRC)  กิจกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีผลงานประเภทอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา  และกิจกรรมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จำนวน 8  CoP

การดำเนินโครงการได้รับความสนใจจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ของอาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาระหว่างเครือข่าย อีกทั้งเสริมสร้างความร่วมมือ ความร่วมแรงร่วมใจเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน นำการจัดการความรู้มาพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Thailand 4.0

1,478 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.