การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การจัดทำ วิเคราะห์ และเบิกจ่ายงบประมาณ”

244 total views, no views Continue Reading →

244 total views, no views today

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กรของ มทร.พระนคร

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุ Continue Reading →

1,003 total views, no views today

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรีเข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการความรู้ขององค์กร และศึกษาดูงานของ มทร.พระนคร

543 total views, 2 v Continue Reading →

543 total views, 2 views today

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายกา Continue Reading →

917 total views, 2 views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

857 total views, 4 views today

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/2558

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจั Continue Reading →

631 total views, 4 views today