Happy Workplace

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน มีครุภัณฑ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ทำงานที่มีความน่าอยู่น่าเรียน สร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนในองค์กร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีความสุขในการทำงาน มีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน สามารถสร้างสรรค์งานที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนมีความรัก ห่วงแหน ช่วยกันดูแลองค์กร ทำให้เป็นที่ประทับใจต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ปี 2559

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3hp

ปี 2558

DSC_4405

ปี 2557

IMG_4340

IMG_4350

DSC05498

MG_3748

ปี 2556

DSC_8043

DSC05496

DSC04201

DSC04205

20140312_113511

555666777

DSC00607555

ปึ 2554 – 2555

ปึ 2552 – 2553

Happy Workplace 1
Happy Workplace 2</a>
Happy Workplace 3
Happy Workplace 4
Happy Workplace 5
Happy Workplace 6

1,106 total views, 1 views today