เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technology Based Education) : การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ 1 , 2 และปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 , 2 ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย ดร.ชัชวาล ศรีภักดี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3การเพิ่มประสิทธิภาพกดร.ชัชวาล ศรีภักดี  (2)คลิกเพื่อดูภาพขนาดเต็ม

1,710 total views, 1 views today