สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ชื่อ   ผศ.ดร.ประวีนา สกุล  เอี่ยมยี่สุ่น
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่อยู่  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 7  3  1  7  0
อีเมล praweenaa@gmail.com

ชื่อ   ผศ.ดร.ภูริ สกุล  วงศ์วิเชียร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่อยู่  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 7  3  1  7  1
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-399-8765
อีเมล bomb8st@hotmail.com

ชื่อ  นางสาวสิริสกุล สกุล  เกิดมี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 7  3  1  7  2
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-623-9555 , 062-450-9555
อีเมล sirisakulkerdmee@gmail.com

 

 

 

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ส.ค. 62

 306 total views,  1 views today