ข่าวสาร

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 สถาบัน ครั้งที่ 12 วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนครขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรในสังกัดร่วมส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งาน/กิจกรรม/โครงการ เข้าประกวดการแข่งขันในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 สถาบัน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 62 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี โดยสามารถส่งบทความฯ ให้ ศจร. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 ม.ค. 62 สามารถดูรายละเอียดในการส่งบทความและข้อมูลต่างๆของโครงการได้ที่ https://goo.gl/EkQNkA

 

546 total views, 1 views today