ข่าวสาร

4 หน่วยงานร่วมมือบันทึกเสียง 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศูนย์การจัดการความรู้ ร่วมมือกับสถาบันภาษา กองวิเทศสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ มทร.พระนคร ในการบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสถาบันภาษา โดยมี รศ.ดร.แอนนาเบล ภามนี ขจรบุญ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ และ Mr. Gary Gray จากกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้เสียงคำศัพท์ 100 คำสำคัญ โดยเผยแพร่ความรู้ในรูป eBook ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องบันทึกเสียงของสถานีวิทยุ มทร.พระนคร ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่เมนู eBook บนเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู้
2,311 total views, 1 views today