บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในโครงการ Young Professional Retailer ผศ.จารุณี กมลขันติธร จากคณะบริหารธุรกิจ

4โครงการ Young Professional Retailer ผศ.จารุณี กมลขันติธร (2)

1,521 total views, 1 views today

2 thoughts on “บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ในโครงการ Young Professional Retailer ผศ.จารุณี กมลขันติธร จากคณะบริหารธุรกิจ

  1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำแนวคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ WIL ในครั้งนี้ มาปรับใช้กับสาขาวิชาฯ โดยสาขาได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงกับบริษัทชั้นนำ และสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการอาหารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ คือ
    1. นายนักสิทธ์ พันธุ์อุดม
    2. นางสาวสุรีรัตน์ นิลกำแหง

    โดยได้การสนับสนุนจาก
    บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มีธุรกิจในเครือเกี่ยวกับธุรกิจประเภทอาหาร ในนาม Orchid ซึ่งประกอบกิจการร้านอาหาร ณ เมืองเลคทาโฮ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความร่วมมือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร จัดส่ง นักศึกษา จำนวน 6 คนและอาจารย์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ เมืองเลคทาโฮ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

  2. จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ของ ผศ. จารุณี ทำให้เห็นภาพและแนวทางในกา่รดำเนินการนำนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานจริงให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งสาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมอจะนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการของสาขาต่อไป ขอบคุณมากนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.