ข่าวสาร

ศูนย์ KM มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meeting

 

วันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 13.00 น. ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน ของชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ชุมชนคน KM” ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet รวม 3 เรื่อง โดยบุคลากรของงานวิชาการและสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการ Work From Home ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศ

 1,554 total views,  1 views today