โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12

ดาวน์โหลด ฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 12
“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
(Knowledge Management: Innovative University)
สำหรับอาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน/ นักศึกษา

 

ดาวน์โหลดฟอร์มโปสเตอร์โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 12
“การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
(Knowledge Management: Innovative University)
สำหรับอาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน/ นักศึกษา

 

เว็บไซต์หลักงาน KM12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม”

 

 

 664 total views,  1 views today