ข่าวสาร

Farm รู้ EP.4 | ผ้าไทย…ใครว่าเชย – ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้ผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564

ในรายการ Farm รู้ EP.4 เรื่อง “ผ้าไทย…ใครว่าเชย”
โดย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช จากคณะศิลปศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย

สร้างหัวใจแห่งการแบ่งปัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

งานวิชาการและสารสนเทศ
ศูนย์การจัดการความรู้
มทร.พระนคร

 22 total views,  2 views today