ข่าวสาร

RMUTP KM บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ เนยถั่วดาวอินคากับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

12 พฤษภาคม 2565 งานวิชาการและสารสนเทศ ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร ได้บันทึกวีดิทัศน์ความรู้ของ ผศ. ดร.สิริรัตน์ พานิช อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564 จากผลงานวิจัยเรื่อง “เนยถั่วดาวอินคา นวัตกรรมอาหารแนวใหม่” ซึ่งเป็นอาหารทางเลือกที่มีคุณค่าสูงและมีคุณประโยชน์มากกว่าถั่วหลายชนิดในท้องตลาด ทั้งนี้ได้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับรางวัลดังกล่าว

วีดิทัศน์ความรู้นี้ นำเสนอถึงที่มาของถั่วดาวอินคา การศึกษาวิจัยถั่วดาวอินคา รวมถึงเกร็ดความรู้การขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์เนยถั่วดาวอินคา ติดตามรับชมองค์ความรู้ได้ในเร็ว ๆ นี้ ที่ YouTube : RMUTP KM

ผู้สนใจถ่ายทอดองค์ความรู้ติดต่อ
งานวิชาการและสารสนเทศ ศูนย์การจัดการความรู้
โทร 6225, 6226 และ 6228

 58 total views,  1 views today