ข่าวสาร

Farm รู้ EP.1 | บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ – ดร.นเรศ กันธะวงศ์

ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่คลิปความรู้ รายการ Farm รู้ EP.1

เรื่อง “บุคลิกภาพ ประตูสู่ความสำเร็จ”
โดย ดร.นเรศ กันธะวงศ์ จากคณะศิลปศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2564

การแบ่งปันองค์ความรู้ในตนเอง เป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย นำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

งานวิชาการและสารสนเทศ
ศูนย์การจัดการความรู้ มทร.พระนคร

 56 total views,  1 views today