ข่าวสาร

Farm รู้ EP.2 | การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ – ผศ.อารยา บูรณะกูล

รายการ Farm รู้ : รางวัลบุคคลดีเด่น มทร.พระนคร ประจำปี 2564 EP.2
เรื่อง “การสร้างเสริมประสบการณ์ สู่ความสำเร็จ” โดย ผศ.อารยา บูรณะกูล จากคณะบริหารธุกิจ

ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการฯ ดีเด่น สายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2564

การแบ่งปันองค์ความรู้ในตนเอง เป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย นำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

งานวิชาการและสารสนเทศ ศู
นย์การจัดการความรู้
มทร.พระนคร

 66 total views,  1 views today