ข่าวสาร

Farm รู้ EP.3 | หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – อ.พัดยศ เพชรวงษ์

ศูนย์การจัดการความรู้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้ผู้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี2564

ในรายการ Farm รู้ EP.3 เรื่อง “หัวใจของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา”
โดย อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ จากคณะศิลปศาสตร์
ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัย

สร้างหัวใจแห่งการแบ่งปัน ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

งานวิชาการและสารสนเทศ
ศูนย์การจัดการความรู้
มทร.พระนคร

 58 total views,  1 views today